ประกันการเดินทาง

เที่ยวเมืองนอก หรือในประเทศ อย่างไร้กังวล เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้วยประกันภัยการเดินทาง
ช็อปเบี้ยประกันออนไลน์ สบาย ง่ายๆ  แค่ปลายนิ้ว ซื้อประกันการเดินทาง กับ สบาย แมกซี่ รับสิทธิประโยชน์ มากมาย

 

 

ประกันออนไลน์ ซื้อได้ 24 ชม. ที่ สบาย แมกซี่

>> ค้นหาราคาที่ต้องการ <<


ส่วนที่ 2 การให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

อ่านเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1 เงื่อนไขการใช้บริการ : การให้ความยินยอมเพื่อการยืนยันและระบุตัวตน

อ่านเพิ่มเติม

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และ อีเมล ที่ให้ไว้ในการแจ้งผลของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้า

- ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยออนไลน์ควรเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน

- การชำระเบี้ยประกันเป็นความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัย ส่วนนายหน้าเป็นเพียงผู้ให้บริการสำหรับรวบรวมเบี้ยประกันเท่านั้น