Sabuy Maxi จับมือ Sabuy Speed จัดอบรมและสอบใบอนุญาญนายหน้าประกันวินาศภัยให้กับสาขา

Sabuy Maxi ร่วมกับ Sabuy Speed จัดอบรมและสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ให้กับสาขาในเครือ Sabuy Speed 

วันที่ 10-11 มิถุนายน 25656 ณ จังหวัดขอนแก่น

ข่าวสารอื่นๆ